ให้กำลังใจ ไป่ ทากอน

News

อัปเดตข่ าวเศ ร้าล่าสุด ‘ไป่ ทากอน’ นายแบบดังเมียนมา หลังถู กจั บ กุ ม ต้องใช้ชีวิตในเรื อ น จำ

 

อาจจะต้องใช้ชีวิตในเ รือ น จำ สูงสุดอีก 6 เดือน เนื่องจากการพิจารณาค ดี ถู กเ ลื่อนออกไป และต้องแพลนการสู้ ค ดี ใหม่อีกครั้ง

 

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา มีรายงานว่า “ไป่ ทากอน” (Paing Takhon) นายแบบหนุ่มชื่อดังชา วเ มีย นมา

 

ได้ถูกตำ รว จและ ทห ารจั บ กุ มตัว หลังมีประกาศอ อกหมายจับและ ขึ้น บั ญชี ดำ

 

เหล่านักแสดง นักร้อง นายแบบ รวมไปถึงบุคคล ที่ทรง อิทธิ พล ต่าง ๆ

 

โดยตั้งข้อหาว่าพวกเขาล ะเ มิ ด ก ฎห ม าย และมีเจตนายุยงปลุก ปั่ น ฐา น สนับ ส นุ นกา รชุ ม นุ ม

 

ล่าสุด (30 ก.ย.) แฟนเพจเฟซบุ๊ก “ไทย – พม่า : เพราะแผ่นดินเราติดกัน” ได้แชร์โพสต์ของ “Natty in Myanmar”

 

 

อัปเดตชีวิตปัจจุบันของนายแบบหนุ่ม โดยอ้างคำพูดของทนายความ ระบุว่า

“ข่าวเ ศ ร้ าประจำวัน สำนักข่าว โคโคนัท รายงานอ้างคำพูดของทนายน้องไป่ว่า

น้องไป่อาจจะ ต้อง ถูก จำ คุ กต่อไปสู งสุ ดอีก 6 เดือน เนื่องจากการพิจารณา ค ดีถูก เลื่อนอ อกไปเรื่อย ๆ และจะต้อง แพล นก าร สู้ค ดี ใหม่อีกครั้ง

โดยการ พิจา รณ าค ดีครั้งถัดไป จะมีขึ้นวันที่ 13 ตุลา หลังจากถูกเลื่อนมา 3 เดือน เมื่อไม่นานมานี้ น้องไป่เพิ่งอายุครบ 25 ปี ต้องฉลองวันเกิดภายในเรื อน จำ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *