ต้อม ไกรวิทย์ แต่งงานฝรั่ง

News

“ต้อม” อยากให้ทุกคนยอมรับในตัวเรา

อีกหนึ่งอดีตนักร้องดังขวัญใจวัยรุ่น อย่างหนุ่ม”ต้อม ไกรวิทย์” สมัยก่อนเจ้าตัวหล่อมาก

และยังมีเสียงไพเราะอีกด้วย แต่อยู่ๆเขาเลือกที่จะประก าศว่าตนเองนั่นชอบแต่งหญิง

ปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นช่ างทำผม เพราะไม่ค่อยได้รับในวงการบันเทิงมากนัก ส่วนสาเห ตุ

เริ่มมาจากที่ตอนนั้นย้ายไปเมืองนอกกับแฟน แล้วไปลงเรียนร้องเพลงเพื่อจะกลับมาเปิ ด

ร ร. แต่ก็ไปเรียนเกี่ยวกับการทำผมเหมือนกัน นานเข้ารู้สึกชอบ จากนั้นมาเลยแต่งตัว

ความดีเข้าช่วย โดยการที่อยู่ดูแลพ่อแม่กระทั่งพวกท่านไม่สบ าย แฟนตนเองก็ไปช่วยเหลือ

ท่านเลยรู้สึกว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตาม ขอแค่อยู่ในความเหมาะสม และยังเป็นคนกตัญญู

แม้ความรู้สึกพ่อไม่เต็มร้อย ซึ่งยังดีที่เขามองข้ามไปได้ แฟนคนปัจจุบันเป็นชาวฝรั่ง

คบมายี่สิบกว่าปีได้แล้ว เป็นคนไม่ค่อยออกสังคม คบตั้งแต่สมัยตนเองยังแต่งบอยๆ

คุณต้อมยังฝากขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจและยอมรับในตัว เจ้าตัวบอกอายุเข้าเลขห้า

แล้ว เราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีอะไรขึ้น แค่อยากทำวันนี้ให้ดีที่สุดกับคนรอบตัว เรายังคอย

ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเสมอ อยากให้แฟนคลับเห็นใจ เพราะเราคือคนเหมือนกัน ซึ่งสามารถ

เป็นอะไรก็ได้ที่มีความสุข ส่วนเรื่องบุตรส่วนตัวไม่ได้อยากมี เรามีญาติที่ครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์

เลิกรากัน ฉะนั้นเลยรู้สึกว่าปล่อยไปตามธ รรมช าติดีกว่า ไม่อยากให้บุตรมาอยู่ในสภ าพแบบนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *